Kuru Akü

Kuru Akü ler kesintisiz güç kaynakları 'nın temel bileşenlerinden biri olup bakımsız tip akülerdir. Kuru akü ler, telekomünikasyon, alarm ve güvenlik sistemleri, rüzgar enerji sistemleri, güneş enerji sistemleri, savunma sanayi, redresör vs. gibi bir çok uygulamada kullanılır. Rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı arttıkça kuru akülere duyulan gereksinim de artacaktır.
 
Kuru Akü ler genel olarak, enerji kesilmesi durumunda devreye girerek, bu kesilmenin kullanıcıya hissettirilmemesi ve kesintinin uzun sürmesi halinde ise kullanıcının sistemlerini güvenle kapatabilmesi için gerekli olan zamanı sağlayan kimyasal içerikli malzemelerdir.

En iyi tasarlanmış KGK sistemleri bile, yıllarca sorunsuz çlışabilmelerine rağmen sık sık akü değişimine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu konuda en az anlaşılan kavramlardan biri olan akü ömrü, kullanıcıların bu konudaki beklentileri ile uyuşmaması nedeniyle şikayet konusu olmaktadır. Günümüzde KGK cihazlarının neredeyse tamamında Kurşun Asit aküler kullanılmaktadır.


kuru akü

Kuru Tip Akü Kavramları

Kuru Akü Deşarj derinliği : Bir Kurşun Asit akü, enerji depolama kapasitesinin %80-90'ına kadar deşarj edilerek kullanılırsa ömrü ciddi şekilde azalacaktır. Bunu önlemenin yolu ise enerji ihtiyacınızın belirlenmesi ve akülerinizin kapasitesinin bu ihtiyacın üzerinde belirlenmesidir. Aküleriniz ne kadar az deşarj olurlarsa ömürleri de o kadar uzun olur..!

çevre şartları : Kuru Akülerin çalıştıkları ortam sıcaklığı ömürlerini belirleyen etkenlerden biridir. İdeal çalışma sıcaklığı olan 20-25 °C'ın altında veya üstünde ortam sıcaklığına maruz kalan akülerin ömürleri ciddi şekilde azalır.

Kuru Akü Döngü sayısı : Bir kuru akünün ömrü, tüm şartlar ideal olsa bile belirli bir sayıda şarj-deşarj ile sınırlıdır. Bu sayı değişik marka ve modellerde değişiklik göstermekle birlikte yaklaşık olarak1000 civarındadır. Elektrik kesilmelerinin çok sık yaşandığı ve akülerin her gün devreye girip çıktığı bir sistemde akü ömürleri de kaçınılmaz olarak kısalacaktır.

Son Kullanma Tarihi : Her akünün bir son kullanma tarihi vardır ve fabrikada üretildiği andan itibaren ömür saati işlemeye başlar. Akülerin iç yapıları kimyasal olduğundan tepkimeler üretim anında başlar ve ideal şartlarda kullanılsalar hatta hiç deşarj edilmeden sürekli şarjda tutulsalar bile kapasiteleri düşer ve sonunda kullanılmaz hale gelirler.

Depolanma : Akülerin uzun süre depolanmaları halinde belirli periyotlarda ( 4-6 ay ) şarja sokulmaları gerekir yoksa sürmekte olan iç tepkimeler yüzünden sülfatlanma oluşacağından anot ve katot plakaları kullanılamaz hale gelebilecektir.

Kuru Akülerin ömür Beklentisi : Günümüzde kuru tip akü lere yasal zorunluluklardan dolayı her akü satıcısı 2 yıl garanti vermek zorundadır. Ancak garanti ile çok sık olarak karıştırılan bir konu vardır. O da akülerin ömür beklentisidir. Kuru tip aküler 3-5 yıl, 5 yıl, 10 yıl yada 10+ yıl ömür beklentili olarak üretilmekte ve satışa sunulabilmektedir... Bu değerler akü için ideal bir kullanma koşulu yaratıldığında, o aküyü yaklaşık olarak kaç yıl kullanabileceğimiz bilgisini bize vermektedir... Yaygın olarak kullanılan aküler 5 yıl ömür beklentili akülerdir.

 

Kuru Akü için Önemli Uyarılar

Kuru tip akü alırken ve kullanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
* Yeni akü alırken akünün hiç kullanılmamış olmasına ve imalat tarihinin eski olmamasına dikkat edilmelidir.
* Akünün üzerindeki Akü markası ve Akü model adının orjinal olması önemlidir. çünkü bazı akü satıcı ve üreticilerinin orijinal olmayan marka yada model adını sonradan akü üzerine yapıştırdığı, aküyü 'fason' olarak ürettirip, kalite ve akünün kimyasal değerleriyle oynadığını ve bu akülere kendi orijinal markaları olan aküler kadar önem vermediğini biliyoruz.
* Piyasada kabul görmüş bir markanın, hiç bilinmeyen bir akü markasına göre daha güvenilir olması olasılığı yüksektir. Bu durumda, akünün daha önce kullanıldığı ve kalitesi hakkında piyasada olumlu bir yargı oluştuğu anlamı ortaya çıkar. çünkü; kuru akü sektöründe arkası gelmeyen o kadar çok marka ithal edilmiştir ki bunlar kullanıcı açısından gerçek birer mağduriyet sebebi olmuşlardır.
* üreticinin ISO-9001 kalite belgesi yanında ISO-14001 çevre sertifikasına da sahip olması, akülerin daha güvenilir olmasını ve çevre standartlarına uygunluğunu gösterir.
* Akülerin üzerinde TSE damgasının bulunması, o akünün güvenilir olması konusunda önemli işaretlerden birisidir.
* İthalatçı firmanın bir 'çevre Dönüşüm Sistemi' ne üye olup olmadığına dikkat edilmelidir.
* Farklı kullanım alanlarına göre farklı model aküler mevcuttur, bu sebeple akü satın alırken kullanım amacına en uygun akü tipi seçilmelidir. Bu konuda akü satışını yapan firmadan bilgi istenmelidir.
* Satın alınan aküler eğer bir grup içinde kullanılacaksa; gruptaki akülerin hepsinin aynı marka, aynı kapasiteli ve aynı üretim tarihini taşıması zorunludur. Aksi takdirde akülerin yük dağılımında dengesizlik olacak ve kısa sürede akülerin bozulmasına neden olunacaktır.
* Akülerin üstleri devamlı temiz ve kuru muhafaza edilmelidir.
* Akülerin şarj - deşarj değerleri üreticinin önerdiği sınırlar içinde kalmalıdır.
* Aküler tamamen kapalı (hava almayan) bir kutu içinde kullanılmamalıdır.
* Akü kutup başları kısa devre yapılmamalıdır.

AC/DC Elektronik Sist. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 6 No : 575 Okmeydani - Şişli - Istanbul / Turkey
Tel : 0 212 320 20 07  -  e-mail : info@akuler.com